Subsidie

De overheid vindt het belangrijk dat ondernemers op bedrijventerreinen zich organiseren. Georganiseerde bedrijventerreinen zijn vaak beter beveiligd en hebben een nette en schone uitstraling. Om dit te stimuleren zijn er diverse subsidies. Deze kunnen gemeente breed zijn opgezet maar ook door de provincie of landelijke overheid in het leven zijn geroepen.

ParkTrust heeft in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan en is vaak als eerste op de hoogte van mogelijke subsidies voor uw bedrijventerrein. U kunt denken aan:

Los van bovenstaande subsidies probeert ParkTrust ook voor individuele ondernemers alert te zijn en hen te attenderen op subsidies voor hun bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn: Op de bedrijventerreinen waar ParkTrust werkzaam is, hebben de ondernemers al meerdere malen geprofiteerd van dergelijke subsidies. Neem vrijblijvend met ons contact op als u wilt weten of er voor u of uw bedrijventerrein mogelijk voordelen zijn te behalen. Veel subsidies zijn namelijk gebied gebonden of hebben aanvullende eisen. Wij helpen u graag!

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.