Parkmanagement

Wanneer het over bedrijventerreinen gaat, duikt het begrip parkmanagement met grote regelmaat op. Niet voor niets, aangezien parkmanagement een belangrijke bijdrage levert aan het revitaliseren of in stand houden van een aantrekkelijke werkomgeving.

In veel gevallen wordt parkmanagement echter te breed geïntroduceerd en wordt er niet gekeken naar de daadwerkelijke behoefte van de gevestigde bedrijven. Het initiatief wordt complexer dan nodig en het daadwerkelijke parkmanagement komt niet verder dan de vergaderkamer of duur betaalde enquêtes onder ondernemers van bedrijventerreinen.

Praktisch parkmanagement van ParkTrust begint bij de basis.

  1. Het opbouwen van een goed contact met de bedrijven (eigenaren en gebruikers).
  2. Toezicht op de openbare ruimte waarbij actie wordt ondernomen op zwerfafval, achterstallig groenonderhoud, herstel van schades, defecte openbare verlichting etc.
De parkmanager zal na verloop van tijd het gezicht van het bedrijventerrein worden. Hij weet welke problematiek er speelt en wat de wensen zijn van de ondernemers. Aan de hand van de door de parkmanager opgevangen signalen en opgedane ervaringen, kunnen de diensten binnen het parkmanagement worden uitgebreid, altijd in overleg met het bestuur. Concreet kunt u denken aan:Op bedrijventerrein waar parkmanagement meerdere jaren actief is, zijn de resultaten zo positief dat een vorm van parkmanagement (organisatie) in de toekomst waarschijnlijk verplicht gaat worden. Bij het verkrijgen van subsidies zal vanuit de centrale overheid de aanwezigheid van een parkmanager een harde eis worden. De borging van de financiële ondersteuning is hierbij de achterliggende gedachte.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.