Collectieve inkoop

Doordat ondernemers zich organiseren binnen afgebakende gebieden kan het ook aan te raden zijn om de mogelijkheden voor collectieve inkoop voor deze gebieden te onderzoeken. Mogelijke leveranciers zien vaak voordelen in 1 aanspreekpunt ( parkmanager of ondernemersvereniging) ten opzichte van een grote afzetmarkt.

Onderwerpen die zich bijvoorbeeld goed lenen voor collectieve inkoop zijn:

ParkTrust heeft de kennis en ervaring om ondernemers collectieven te ondersteunen in deze trajecten.

Wanneer ParkTrust echter binnen het gebied al ingezet wordt als parkmanager zullen wij deze ondersteuning bieden als onderdeel van de reguliere werkzaamheden en hier geen extra kosten aan verbinden. ParkTrust heeft geen samenwerkingsverbanden met bepaalde leveranciers voor de inkoop van collectieve goederen of diensten waar financieel gewin uit wordt gehaald. Uiteindelijk zullen de ondernemers zelf bepalen met welke leverancier zaken wordt gedaan.

Op deze manier behoudt ParkTrust haar onafhankelijkheid en zijn wij in staat volledig transparant te werken en komen alle collectieve voordelen ten goede van de ondernemer.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.