Werkgebied parkmanagement ParkTrust B.V.

Parkmanagement van ParkTrust, al op meer dan 50 bedrijfsterreinen in Nederland!

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.