Keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) richt zich op de samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen, zoals de gemeente, ondernemers, politie, brandweer en vastgoedeigenaren. Doelstelling is een veiliger bedrijventerrein en een beter contact tussen alle partijen.
Voordat een mogelijke certificering (via KIWA) een feit is moet worden voldaan aan:

Om een KVO-B traject vanaf het begin stadium van de grond te krijgen is een flinke inspanning nodig. Ondernemers moeten worden geïnformeerd en geënquêteerd. De werkzaamheden die ten behoeve van het KVO-B noodzakelijk zijn, zien er als volgt uit::
Door het KVO-B traject:

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.