Overige diensten

Naast alle eerder genoemde werkzaamheden verzorgt ParkTrust tevens enkele overige diensten, gericht op de individuele ondernemer. ParkTrust profileert zich in deze zaken als probleemoplosser.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.