ParkPlus

Het is mogelijk om een collectief contract af te sluiten met ParkTrust zodat de parkmanager centraal aanspreekpunt wordt voor alle bedrijven die gevestigd zijn op het gedefineerde bedrijventerrein. De werkzaamheden die ParkTrust zou kunnen uitvoeren zijn:

De dienstverlening van de parkmanager omvat de volgende aspecten:
Veiligheid preventief: Om de huidige veiligheidssituatie bij uw bedrijf te onderzoeken voert ParkTrust preventief een veiligheidsscan uit. U krijgt vervolgens advies over de te nemen beveiligingsmaatregelen. De scan richt zich zowel op externe factoren, zoals het terrein en de omringende gebouwen als op interne aspecten zoals sleutelbeheer, goederenopslag

Incidentopvolging:
Als ondernemer heeft u te maken met allerlei stoorzenders die de dagelijkse gang van zaken belemmeren. Er ontstaan omstandigheden waar u niet om gevraagd heeft en er gebeuren incidenten waar u niet op voorbereid bent. ParkTrust neemt u deze zorg compleet uit handen door onder andere de volgende service te verlenen:
 • Bij inbraak en diefstal
 • Bij interne diefstal
 • Bij brand of wateroverlast/schade
 • Schade aan motorvoertuigen
Bemiddeling:
De parkmanager invenatariseert de behoeften van individuele ondernemers en bij voldoende animo kunnen op verzoek van de ondernemers gezamelijke contracten worden afgesloten. Zie eerder genoemde voorbeelden bij senario 1

Facilitaire diensten:
ParkPlus inventariseert de behoeften van individuele ondernemers en bij voldoende animo kunnen op verzoek van de ondernemers gezamelijke contracten worden afgesloten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
 • Gezamelijke afvalcontracten
 • Vervoersmanagement
 • Groenvoorziening
 • Schoomaakdiensten, gevelreiniging, glasbewassing, tapijtreiniging.
 • Controle en regelen blusmiddelen, controle installaties.
 • Aanbieden klusdiensten.
 • Gezamenlijk inkoop van drukdiensten, energie, kinderopvang enz.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.