ParkTrust in het nieuws

“Nieuwsbericht Verduurzaming Bedrijventerreinen”
februari 2024 | Zwijndrecht

Meer samenwerking nodig tussen bedrijven om problemen elektriciteitsnet op te lossen

Dat is één van de conclusies uit het manifest Verduurzaming Bedrijventerreinen, dat vandaag is gepubliceerd. Dit manifest is opgetekend door een coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij willen dat de overheid bedrijven gaat helpen om zich te verenigen om zo tot een betere afstemming te komen over het gebruik van het elektriciteit, het aanbod van duurzame energie en de opslag ervan. De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt namelijk volledig spaak, waarschuwen de organisaties. In hun manifest doen zijn verschillende aanbevelingen. Variërend van energiegebruik tot hergebruik van grondstoffen tot meer natuur op en rond de terreinen.

De opstellers van het manifest zijn Natuur & Milieu, Fontys, ClimateMatters, IVN Natuureducatie, GroenLeven, Natuur en Milieufederaties, Tauw, Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen en Parktrust.

Achterstand voor MKB
Nederland telt ruim 3700 bedrijventerreinen, bijna 70% hiervan bestaat uit gemengde terreinen met kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Bedrijventerreinen zijn een belangrijke steunpilaar voor onze economie, schrijven de organisaties. De huidige problemen met het elektriciteitsnet, de zogenaamde netwerkcongestie, weerhouden bedrijven ervan te verduurzamen. Dat is een probleem voor het klimaat, maar ook omdat de bedrijven een achterstand oplopen in het aanpassen van hun bedrijfsvoering op de duurzame energiebronnen.

Ondernemers willen vooruit
‘Het is duidelijk dat ondernemers kansen zien en willen benutten’, zegt Peter de Jong, programmaleider Energiesysteem bij Natuur & Milieu. ‘Ze willen zonnepanelen op hun daken installeren, investeren in batterijopslag, hun wagenpark elektrificeren, zonne-carports bouwen en hun bedrijfsvoering verduurzamen. Helaas vormt het huidige elektriciteitsnet daar nu een belemmering voor.’ Het is serieuze uitdaging, maar niet één die onoverkomelijk is, concludeert de coalitie. ‘Het vraagt om samenwerking, slimme netwerkbeheerstrategieën en een overheid die haar rol pakt.’

Hulp voor bedrijven
De coalitie wil dat de Rijksoverheid snel komt met een brede visie op de verduurzaming van bedrijventerreinen. Daar horen concrete doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit bij. Daarnaast pleiten de organisaties ervoor dat de overheid bedrijven beter gaat ondersteunen, met kennis, financiële middelen en het wegnemen van belemmerende regelgeving. Die oproep is gericht aan zowel het rijk als gemeenten.

Aanpassing wetgeving
Belangrijk is dat er een aanpassing komt van de Wet op Bedrijveninvesteringszones (BIZ). Deze aanpassing moet ervoor dat bedrijven zich gaan verenigen in een constructie vergelijkbaar aan een VvE voor huiseigenaren. Ook subsidies die bedrijven kunnen krijgen om te verduurzamen moeten meer gericht worden op collectieven van bedrijven, zo schrijven de organisaties.

Vereniging van bedrijven
De Jong licht toe: ‘Als bedrijven de verduurzaming alleen oppakken, blijven veel kansen die je juist als bedrijventerrein kan grijpen onbenut. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk investeren in een zonnepark, energieopslag of vergroening. Als je in Nederland een woning hebt in een appartementencomplex zorgt de Vereniging van Eigenaren ervoor dat gezamenlijke investeringen in het pand gedaan worden. Als het dak lekt kun je als individuele bewoner het niet gaan repareren. Bedrijven zijn de ‘bewoners’ van een bedrijventerrein en de energievoorziening en een gezonde leefomgeving is hun ‘dak’ waar ze gezamenlijk gebruik van maken. Zij zullen zich dus ook op een vergelijkbare manier moeten verenigen om hun dak te versterken.’

Meer samenwerking nodig tussen bedrijven om problemen elektriciteitsnet op te lossen | natuurenmilieu.nl“Certificering KVO-b Dordrecht”
augustus 2023 | Zwijndrecht

Het cerificaat KVO-b voor 4 bedrijventerreinen in Dordrecht is behaald en weer binnen! Komende 3 jaar gaan we weer verder met de samenwerking. Samen met Gemeente Dordrecht, Politie Nederland Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, werken de ondernemers en onze Parkmanagers aan een representatief en veilige werklocatie.“Kruising A16-N3”
augustus 2023 | Zwijndrecht

In samenwerking met Hessel Visser en Gemeente Dordrecht heeft Dordtse Kil 3 al een aantal maanden geleden een lobby gestart, uitgevoerd door o.a. ParkTrust, om de kruising A16-N3 aangepast te krijgen. Zeker in de periode dat de Heinenoordtunnel afgesloten is. Na veel "nee" en "niet nodig" en dergelijke heeft Rijkswaterstaat alsnog besloten een deel van de voorstellen uit te voeren. Gisteravond heeft Van Doorn dit in een afsluiting uitgevoerd. Nu monitoren en bijsturen.
Zie ook : Dordtse ondernemers geven wethouders 'gele kaart' vanwege verkeershinder door afsluitingen Heinenoordtunnel - Rijnmond
“Afscheid oud-directeur Ad van den Berg”
maart 2023 | Zijndrecht

Op vrijdag 31 maart hebben we officieel afscheid genomen van Ad van den Berg, voormalig directeur en oprichter van ParkTrust.
In 2005 is het bedrijf ParkTrust door Ad opgericht. Vanuit zijn ervaring als Politiefunctionaris zag hij kansen voor Parkmanagement en ging in eerste instantie vanuit het veiligheidsaspect hiermee aan de gang. In de 18 jaar die volgde bouwde dit steeds verder uit.
Parkmanagement is het middel om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van de betrokken bedrijven, ontwikkelaars en overheden in termen van uitstraling, diensten en ondernemersklimaat. Hij heeft met deze visie het Parkmanagement op de kaart gezet en ParkTrust groter en groter gemaakt.
Het bedrijf dat Ad nu achterlaat is, na de overname in 2021, inmiddels met 8 medewerkers hard aan de weg aan het timmeren om Parkmanagement, Centrummanagement en advisering & ondersteuning van besturen verder te brengen in Noord en Zuid-Holland, Brabant, Gelderland en Utrecht. De visie waarmee Ad het bedrijf begonnen is vormt nog steeds de solide basis van het bedrijf.


Wij wensen Ad en zijn gezin een mooie tijd in deze nieuwe levensfase!

“Trein transport Voorschoten”
11 april | Voorschoten

"Als parkmanager bij ParkTrust maken we soms ook mee dat we in ons werk te maken krijgen met gebeurtenissen die het landelijke nieuws halen. Zo ook met het tragische trein ongeval bij Voorschoten op 4 april jl. Vanuit de entree van het bedrijventerrein konden we de trein in het weiland zien liggen en al snel waren er enorme operaties aan de gang om de trein te kunnen bergen.
In de late avond van 11 april zijn de 2 treinstellen uit het weiland getransporteerd naar een groot perceel op bedrijventerrein Dobbewijk nabij de locatie van het ongeval.
Parkmanager Raïssa Koppenol van ParkTrust heeft op verzoek van de gemeente Voorschoten en in overleg met de BIZ vereniging Dobbewijk de ondernemers langs de route van het transport bezocht om hen te informeren en te zorgen dat er geen obstakels het transport zouden hinderen.
Het transport is voorspoedig verlopen.
De volgende stap is dat de treinstellen op diepladers vanaf het bedrijventerrein op transport gaan naar Amersfoort"

Meer lezen? Check onderstaande link;
https://www.instagram.com/tv/Cq7UtOBIFJO/?igshid=ZGVhYjU3OTE=

“Bedrijventerrein Dordtse kil III KVO-B gecertificeerd”
januari 2022 | Zwijndrecht

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Dordtse kil III heeft het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B)  met succes verlengd voor 3 jaar.

Een onveilige bedrijfsomgeving kan voor veel schade en overlast zorgen en 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein gestructureerd en goed aan te kunnen pakken, maakten de ondernemers, gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken volgens het KVO-B. En met succes! Het certificaat van Bedrijventerrein Dordtse kil III is verlengd voor 3 jaar.

Ook in 2021 begeleidde ParkTrust, naast Bedrijventerrein Dordtse kil III, diverse besturen van ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen bij het opzetten van een KVO-B dan wel het verlengen van het bestaande certificaat. Wilt u hier ook hulp bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@parktrust.nl of 085-4832470 . Wij helpen u graag!Zie hier het certificaat.

“ParkTrust gaat parkmanagement op DistriPark Dordrecht verzorgen”
Dordrecht | mei 2020

DistriPark Dordrecht maakte al eerder bekend dat op het bedrijventerrein parkmanagement van toepassing zal zijn. Het is ParkTrust die van de gemeente de opdracht krijgt om dit management op het nieuwe bedrijventerrein op zich te nemen. ParkTrust beheert onder andere ook al het bedrijventerrein Dordtse Kil III van ruim 100 hectare.

Het in Dordrecht gevestigde bedrijf ParkTrust richt zich op alles wat te maken heeft op het gebied van veiligheid en dienstverlening ten dienste van ondernemers op bedrijventerreinen.

“Een goed georganiseerd en veilig bedrijventerrein is van groot belang voor de waardevastheid van het terrein”, aldus Ad van den Berg, directeur ParkTrust. Op dit moment is het bedrijf op 60 bedrijventerreinen, verspreid over diverse gemeenten in Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het parkmanagement.

Van de Berg: “De kwaliteit van de werkomgeving is een belangrijke reden voor ondernemers om zich ergens te vestigen. Parkmanagers worden ook wel de conciërges van bedrijventerreinen genoemd. Zij dragen zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling, maar ook tussen de ondernemers en de gemeente. Bovenal zorgt een parkmanager ervoor dat het terrein er netjes bij ligt en dat de verantwoordelijken hun taken uitvoeren om het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden.”

Als het zover is, gaat ParkTrust met ondernemers in gesprek over welke service en diensten er vanuit het parkmanagement georganiseerd zullen worden.“Uitslag draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ). ”
19 nov 2019 | Noordwijk

Voldoende draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone

Zowel in het BIZ-gebied Noordwijk Binnen als in het BIZ-gebied Noordwijk aan Zee is er voldoende draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone. Dat maakte wethouder Roberto ter Hark dinsdag 19 november 2019 bekend. Hij is blij met de uitslag van de draagvlakmetingen van BIZ Noordwijk Binnen en BIZ (Noordwijk) Aan Zee... “Overtuigend genoeg en dat ook de eigenaren zich zo duidelijk voor de bedrijveninvesteringszone hebben uitgesproken vind ik veel betekenend.” Na publicatie van de verordeningen kunnen deze met ingang van 1 januari 2020 in werking treden. Zij gelden voor een periode van 5 jaar.

Lees het hele artikel online!


“Bedrijventerreinaanpak loont meer dan wijkaanpak”
30 sep 2019 | Stadszaken.nl

Het totale energieverbruik van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland bedraagt in totaal bijna 700 petajoule* (PJ). Dat is veel meer dan het energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Ook zonder de zware industrie blijft er een groot potentieel voor energiebesparing over bij een meer kansrijke doelgroep. Het verduurzamen van ruim 4000 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland verdient daarom minstens zoveel aandacht als de verduurzaming van woonwijken.

Die bijna 700 PJ is gebaseerd op een analyse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van CBS-cijfers over de energiegebruiken van bedrijven op bedrijventerreinen en werklocaties in 2016. Ter vergelijking: alle huishoudens verbruikten in 2016 bij elkaar opgeteld 412,6 PJ aan energie. Wat opvalt is, dat op bedrijventerreinen en werklocaties méér elektrische energie verbruikt wordt (384 PJ) dan energie uit gas (314 PJ). Bij Nederlandse huishoudens is deze verhouding omgekeerd (81,6 PJ elektra en 297,2 PJ uit gas). Het totale energieverbruik in 2016 in Nederland was 3144 PJ.

Lees het hele artikel!


“NIEUWE PARKMANAGER VOOR HET BEDRIJVENPARK HOEKSCHE WAARD”
augustus 2019 | HOEKSCHE WAARD

Ron Verhage van ParkTrust B.V uit Dordrecht is gevraagd om voor het bedrijvenpark Hoeksche Waard het parkmanagement op te zetten.

Het parkmanagement heeft o.a. tot taak de kwaliteit en het ondernemersklimaat op het relatief nieuwe bedrijvenpark Hoeksche Waard te verbeteren. In nauw overleg met het bestuur is hij o.a. verantwoordelijk voor: Advies bij het inrichten van de openbare ruimte waarbij onderwerpen als kwaliteit (beheer en onderhoud, vindbaarheid), duurzaamheid (onderhoud groen, privaat groen, energiewinning, waterberging etc.), veiligheid (beveiliging) en infrastructuur (digitaal) centraal staan.

Kortom zorgen dat het terrein “schoon, heel en veilig” is en blijft.“De Narrige Dar”
augustus 2019 | Zwijndrecht

Eerste honing geslingerd

Imker 'De Narrige Dar' heeft de eerste potjes honing uit de bijenkasten in Zwijndrecht geslingerd. Elk terrein zijn eigen honing, met zijn eigen smaak, bepaald door de verschillende volken. Heel bijzonder om te zien hoe elk volk zijn eigen gewoontes heeft. Op bedrijventerrein Groote Lindt zijn de bijen wat rommelig in eigen huis. Op Park Bakestein zagen we een heel tevreden rustig volk. Op bedrijventerrein De Geer is het een heel groot volk en zijn de bijen iets minder gastvrij.“ bloemen- en bijenroute op de bedrijventerreinen”
mei 2019 | Zwijndrecht

Staygreen 3 wordt 60 tot 80 cm hoog, past op alle grondsoorten en bloeit van mei tot in oktober.

Wethouder Tycho Jansen van gemeente Zwijndrecht en Ingeborg Pronk manager afdeling Water en Groen van de provincie Zuid-Holland hebben 23 mei de bloemen- en bijenroute op de bedrijventerreinen Groote Lindt, de Geer en Bakestein in Zwijndrecht geopend.

De Bestuursleden van de bedrijventerreinen John van Belle, Wim Stam, Leo Pijl en Ron Klaasse spannen zich samen met ParkTrust in om de bedrijventerreinen te vergroenen en de bijenstand in Zuid-Holland te verbeteren.

Begin van het voorjaar heeft Erwin Pronk van A-Garden stukken grond ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Het advanta staygreen 3 mengsel is een speciaal mengsel voor de stimulering van vlinders en bijen in de openbare ruimte. Staygreen 3 wordt 60 tot 80 cm hoog, past op alle grondsoorten en bloeit van mei tot in oktober. Op de bedrijventerreinen heeft Patrick Eckhardt, imker ‘De Narrige Dar’ een bijenvolk geplaatst. Bijen zijn onmisbaar als bestuivers van talloze voedselgewassen die wij dagelijks tot ons nemen. 80% van het groente en fruit dat in de supermarkt ligt, hebben wij te danken aan de bijen“Holland van Boven”
2 mei 2019 | Zoeterwoude

Aflevering 17 / 28-04-2019
Mooie samenwerking tussen: Gemeente Zoeterwoude, Provincie Zuid Holland, de ondernemers op bedrijventerrein Grote Polder en ParkTrust.


“Subsidie KVO-B certificeringstrajecten met KIWA stopgezet”
maart 2019 | Dordrecht

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN. (KVO-B)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de subsidie aan MKB Nederland voor de begeleiding van KVO-B certificeringstrajecten met KIWA stopgezet.

Daardoor is er nu een leemte ontstaan in de begeleiding naar de KVO-B (her)certificering. De enquête, de analyse daarvan en het plan van aanpak zullen wel uitgevoerd en opgesteld moeten worden om voor een nieuwe periode te kunnen certificeren bij Kiwa.

Voor bijna alle bedrijventerreinen waar ParkTrust werkzaam is loopt een KVO-B certificering van KIWA. Om die reden hebben wij besloten de gesubsidieerde dienstverlening, die MKB Nederland gedwongen moet laten vallen voor de begeleiding naar een KVO-B (her)certificeringen, op te gaan pakken onder de naam “ParkTrust Services.” Inmiddels hebben wij een eigen (veiligheid) enquête ontwikkeld die met KIWA wordt afgestemd.“Bedrijveninvesteringszone”
februari 2019 | Dordrecht

BI-zone Dierenstein is een feit!

Op 5 februari 2019 zijn de stemmen voor de BIZ Dierenstein geteld door Notaris van Spreeuwel.
Er zijn 71 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 56 stemmen voor en 15 tegen het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone.
Hiermee is aan de voorwaarden voor het in werking treden van de ‘Verordening BI-zone Dierenstein 2019-2023’ voldaan.
Er zijn meer dan 50% van de uit te brengen stemmen uitgebracht (71 van 95) en meer dan 2/3 van de uitgebrachte stemmen (56 van 71) is voor.“RUCPHEN - Bedrijventerrein Nijverhei in Rucphen is de afgelopen drie jaar stukken veiliger geworden. ”
30 november 2018 | Rucphen

Hier hebben Rucphense ondernemers geen last meer van

Dat zegt parkmanager Frank Swaghoven aan de vooravond van de uitreiking van een hernieuwd keurmerk. ,,Uit een enquête onder ondernemers is gebleken dat ze zich veiliger voelen dan voorheen. Dat is onder meer het gevolg van beveiligingscamera's, maar ook van gesprekken die we voeren met de jeugd. We hadden veel last van hangjeugd en de rommel die ze achter liet. Maar de ellende is sterk verminderd sinds wij en ook de politie met ze in gesprek zijn gegaan. Over het algemeen is het netjes op de Nijverhei.”

Meer toezicht

Het toezicht op het bedrijventerrein door een extern beveiligingsbedrijf is geïntensiveerd, zegt Swaghoven. ,,Er wordt nu twee keer per nacht over het terrein gereden, voorheen was dat een keer. Het aantal bedrijfsinbraken is al jaren stabiel en dat komt ook doordat ondernemers beter geïnformeerd zijn en daardoor zelf alerter zijn geworden.”

"Ondernemers zijn beter geïnformeerd en daardoor ook alerter."
Frank Swaghoven, Parkmanager Nijverhei

Om voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in aanmerking te komen moeten ondernemers gezamenlijk continue een vinger aan de pols houden, zegt de parkmanager. ,,Er is een enquête en er zijn inspectierondes op het terrein. Daarnaast is er regulier overleg tussen ondernemers, politie, gemeente, brandweer en het parkmanagement. Alles wat als probleem wordt ervaren, wordt daarin besproken.”

Rondwegen

De ondernemers van de Industriële Kring Rucphen (IKR) zijn volgens de parkmanager zeer tevreden over de rondwegen die onlangs in de gemeente Rucphen in gebruik zijn genomen. ,,Die zorgen voor ontlasting van met name de Rucphensebaan. Vrachtverkeer vanuit Breda kwam allemaal over die weg, maar dat is nu niet meer het geval. De voordelen van de nieuwe wegen ziet iedereen van de IKR.”

Er zijn 850 bedrijventerreinen in Nederland die het KVO-keurmerk hebben.

bndestem.nl
Florence Imandt 28-11-18
De overlast van rondhangende jeugd op industrieterrein Nijverhei in Rucphen is de afgelopen drie jaar drastisch verminderd. Deze foto is niet op de Nijverhei gemaakt. © Marco Okhuizen


“Voorlopige uitslag: ondernemers voor instellen BIZ De Trompet”
15 februari 2018 | Heemskerk
HEEMSKERK – De ondernemers van bedrijventerrein De Trompet hebben zich uitgesproken voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Op dinsdagmiddag 13 februari 2018 maakte wethouder Marieke van Dijk de voorlopige uitslag van de formele draagvlakmeting bekend. De opkomst was 77,9% en daarvan heeft ruim tweederde van de ondernemers vóór een BIZ gestemd. Wethouder van Dijk: “Het is mooi om te zien dat zoveel ondernemers de moeite hebben genomen om te stemmen en hun steun hebben uitgesproken.” Het college moet de voorlopige uitslag vaststellen en bekendmaken om de BIZ De Trompet per 1 januari 2018 officieel in te stellen.

Een BIZ is een gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Door het instellen van een BIZ komen collectieve investeringen makkelijker van de grond, worden de lasten evenwichtiger verdeeld en levert een positieve bijdrage aan het lokale ondernemersklimaat. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee.

Formele draagvlakmeting
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de formele draagvlakmeting. Alle eigenaren van een pand in het beoogde gebied mochten een stem uitbrengen. Dit ging via een uitnodiging, een stembiljet en een retourenvelop. De ondernemers hadden van 23 januari tot en met 9 februari om 12.30 uur de gelegenheid om voor of tegen de instelling van een BIZ te stemmen. Uiteindelijk heeft ruim tweederde van de ondernemers ‘voor’ gestemd.
Ook de tweede voorwaarde voor het instellen van een BIZ is behaald: de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.
De formele draagvlakmeting was het sluitstuk van het initiatief van gezamenlijke ondernemers, de Vereniging van Eigenaren De Trompet en bureau Parktrust om de BIZ te realiseren.

Lees het hele artikel op heemskerk.nieuws.nl!

“Dobbewijk scoort eerste Keurmerk Veilig Ondernemen”
18 december 2017 | Voorchoten

Er waren twee rondes voor nodig maar begin dit jaar werd dan toch de BIZ, de Bedrijfs Investerings Zone, ingesteld op bedrijventerrein Dobbewijk en eind november mocht de BIZ vereniging Dobbewijk (BD), het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedijventerreinen in ontvangst nemen.

VOORSCHOTEN: ‘Dat krijg je niet zo maar, daar moet je wel veel voor doen’, vertelt Raïssa Koppenol, parkmanager op bedrijventerrein Dobbewijk. ‘Begin dit jaar is de eerste stap gezet met het opstellen van een werkgroep bestaande uit ondernemers, de gemeente, politie en brandweer met als doel een veilig, en schoon industrieterrein te creëren. Met alle partners is hard gewerkt aan een Plan van Aanpak over de openbare ruimte op het industrieterrein. Dat begon met een enquette onder alle leden. Naar aanleiding van de resultaten is het plan geschreven en heeft er een 0-meting plaatsgevonden middels een schouwronde. Uit de enquete kwam o.a. de vraag om goede verlichting, handhaving op geparkeerde vrachtwagens, bewegwijzering en camerabeveiliging. De lijnen met politie, brandweer en de gemeente zijn nu zo kort dat sommige zaken snel te realiseren waren. Maar het aanleggen van bijvoorbeeld een dekkend camerasysteem vraagt nog nader onderzoek.

De werkgroep kijkt ook naar hoe ondernemers omgaan met hun eigen terrein en bedrijfspand. Opslag van pallets tegen een pand aan geeft een brandgevaarlijke situatie, openstaande deuren nodigt uit tot insluiping, onkruid langs de gevels straalt een ongewenst straatbeeld uit. Ook wordt er gekeken naar bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Zijn straten vindbaar? Is de routing duidelijk en gebruiksvriendelijk om maar een paar voorbeelden te noemen. Begin volgend jaar plaatst de BIZ bewegwijzering in de Dobbewijk. Hiermee worden bedrijven beter vindbaar en dit komt de verkeersveiligheid weer ten goede. Voorzitter Mark van Rooyen vult aan:”Over drie jaar wordt het bedrijventrrein opnieuw beoordeeld en wordt gekeken of doelstellingen behaald zijn en welke activiteiten daaraan ten grondslag liggen. De vereniging zal er alles aan doen om dan weer voor her certificering in aanmerking te komen. Dat kun je alleen maar bereiken door in contact te blijven met de ondernemers. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Bovendien houden we met de werkgroep twee schouwrondes per jaar, één keer bij daglicht en één keer als het donker is. Zo creëren we met elkaar een goed vestigingsklimaat op het bedrijventerrein met een gezonde economische spin-off voor Voorchoten en de Regio”.“Onderzoek naar uitbreiding camerabeveiliging op industrieterrein in Alblasserdam”
24 oktober 2017 | Alblasserdam

ALBLASSERDAM – Het proefproject met drie beveiligingscamera’s op het industrieterrein nabij de Hoogendijk in Alblasserdam is succesvol afgerond. De beveiliging is onlangs officieel in gebruik genomen. Het project werd ongeveer een jaar geleden gestart. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de camerabeveiliging op bedrijventerreinen Nieuwland Parc en Hoogendijk uit te breiden naar industrieterrein Vinkenwaard. Onderzocht wordt hoeveel camera’s daar geplaatst moeten worden en waar die moeten komen.

OV de Noord heeft de financiering voor het project verkregen via het Ondernemersfonds Alblasserdam. Ondernemers in de gemeente kunnen hun gezamenlijke plannen dankzij geld vanuit dit fonds financieren. Alle ondernemingen op de bedrijventerreinen en in de rest van de gemeente doen mee, evenals de gemeente, non-profit instellingen als onderwijs en zorg. Het fonds is opgericht in januari 2016 en dient als instrument om de organisatiekracht van de ondernemers te versterken en gezamenlijk te werken aan verdere versterking van de lokale economie.

Op de Alblasserdamse bedrijventerreinen vonden geregeld ongeregeldheden plaats. Mede hierom, tezamen met geografische redenen, werd gekozen voor een proefproject met camera’s op deze locatie. Het project is inmiddels succesvol afgesloten. Bij alle toegangswegen is een bord geplaatst om te waarschuwen dat er camerabeveiliging aanwezig is. ParkTrust B.V. is verantwoordelijk voor het beheer, uitlezen en onderhoud van het camerasysteem.

Lees hier het artikel online!


“Nieuwsbrief Cornelisland mei 2017”
26 mei 2017 | Dordrecht

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

• Start bouw twee bedrijfspanden
• Samenwerking tussen bedrijven op Cornelisland
• Werkzaamheden bouw-, en woonrijp maken Cornelisland
• Evt art. over twee jonge bedrijven
• Werkzaamheden bouw- en woonrijp maken Cornelisland
• Nieuwe ondernemers op Cornelisland

START BOUW TWEE BEDRIJFSPANDEN
In de maand april is de bouw van twee bedrijfscomplexen van start gegaan. Op 6 april sloeg wethouder Henk Dokter de eerste paal van het bedrijfsverzamelgebouw van Progam aan de Euroweg/ Schaapherderweg. Dit is het tweede bedrijfsverzamelgebouw dat door Progam wordt gebouwd op Cornelisland. Er kome n21 units met een bedrijfshal en eigen kantoorruimte. De architectuur en indeling van de bedrijfsunits zijn identiek aan de eerste fase. Naar verwachting wordt het bedrijfsverzamelgebouw eind dit jaar opgeleverd. Alle units zijn verkocht. Een enkele is nog te huur.

Progam heeft plannen voor de realisatie van een derde bedrijfsverzamelgebouw tegen de grens met Barendrecht.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

"We helpen de natuur een handje en fleuren het terrein meteen op"
3 mei 2017 | Zwijndrecht

Op 125 are van de Dordtse Kil3 komen bloemen en bijenkasten. De bedrijven willen meer biodiversiteit.

Bijna anderhalfvoetbalveld groot wordt de bloemen- en bijenstrook op bedrijventerrein Dordtse Kil3. Binnen een paar weken, als de temperatuur wat srijgt, worden de akkerbloemen gezaaid en de bijenkasten - maximaal zes - geplaatst.
Het idee ontstond bij parkmanager Ad van den Berg van ParkTrust. Op één van de bedrijventerreinen waarop PukTrust werkzaam is. de Grote Polder in Zoetetwoude, is het project "Boeiend Bloeiend bedrijventerrein" in gang gezet. Dit inniatief heeft als doel het bedrijventerrein duurzamer groener en kleurrijker te maken voor werknemers, leveranciers, bewoners en passanten.
Delen van het bedrijventerrein worden op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna. "Het zorgde voor een hele transformatie van de uitstraling van het terrein", zegt Van den berg.

Lees het hele artikel!


Bekijk het nieuws item: Dordtse Kil 3 krijgt bloemen en bijen.

“Blije bij dankzij korte lijnen”
30 april 2016 | Zouterwoude

'Als Zoeterwoude opgaat in Leiden zullen dit soort initiatieven hoogstwaarschijlijk stagneren'

Ook hier in Zoeterwoude is ParkTrust al vele jaren werkzaam.

Lees het hele artikel!


“PERSBERICHT: Bedrijventerrein Krabbepolder stapt over op de bus”
14 februari 2017 | Dordrecht

Bedrijventerrein Krabbepolder stapt over op de bus

Eerste 5 proefabonnementen uitgereikt

Maandag 13 februari is de proef met een nieuwe buslijn tussen station Dordrecht en het bedrijventerrein Krabbelpolder in het zeehavengebied Dordrecht Inland Seaport gestart. De overheid en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om deze pilot mogelijk te maken. Om de eerste rit te vieren hebben vijf enthousiaste reizigers een proefabonnement in ontvangst genomen.

Dienstregeling
De nieuwe lijn 9 rijdt tijdens de spits (6.00-9.00 uur en 16.00-18.30 uur) elk half uur met een 8-persoonsbus tussen het station Dordrecht en rijdt een lus op Krabbepolder. Hiermee wordt de bereikbaarheid met openbaar vervoer van dit gebied op de Westelijke Dordtse Oever verder verbeterd. Reizigers zijn hiermee ongeveer een kwartier sneller op hun werk. Naar verwachting wordt de pilot bij succes voortgezet in 2018. Hierover besluiten de betrokken partijen medio 2017. Bij gebleken succes van de pilot wordt ook medio 2017 het verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het bedrijventerrein Dordtse Kil III nader onderzocht.

Lees het hele persbericht in PDF! pdf

“Nieuwsbrief BTV Lammenschansdriehoek”
04 januari 2017 | Leiden

Parkmanager Raissa: de trechter tussen ondernemers en gemeentelijke instanties

Raissa werkt nu bijna twee jaar voor ParkTrust. Daarvoor werkte ze ruim 5 jaar bij een groot beveiligingsbedrijf als manager waar ze o.a. Shell in haar portefeuille had. Deze ervaring plus haar opleiding Facility Management maken haar een uiterst capabele parkmanager:

“Ik voel het direct als instanties een loopje met me nemen. Bijvoorbeeld als ik te lang op actie van handhavers van politie en gemeente moet wachten. Ik weet uit mijn verleden wanneer zij in actie zouden moeten komen. Ik neem geen genoegen met een ‘nee’ en blijf net zolang doordrammen tot ik contact heb met de juiste persoon. Daarom vindt ik het ook prettig als alle betrokken partijen meelopen bij de halfjaarlijkse KVO-schouw. Dankzij korte lijnen kunnen we dan snel tot actie overgaan. Juist nu moeten we als ondernemersvereniging laten zien dat we er wèl toe doen. En daar ga ik voor!”

“Mijn voorganger Ad heeft zich ingezet het terrein netjes, toegankelijk en veilig te krijgen en te houden, het is mijn streven dit nog eens te verbeteren. Om dit goed aan te pakken ben ik wekelijks in Leiden en maak ik zelf een rondje over het park. Sommige dingen pak ik direct zelf op en anders benader ik de instantie of de persoon die het kan oplossen.” ...

Lees het hele artikel in PDF! pdf
Lees het hele artikel online!

“Fiets, E-bike of bus als alternatief voor de N3”
29 december 2016 | Dordrecht

Om fileleed te voorkomen bij de grote verbouwing in 2018 van de N3 wil Rijkswaterstaat mensen aanmoedigen met de fiets of bus te gaan reizen. De ANWB voorziet grote ellende als Rijkswaterstaat de Randweg tijdens de klus deels openlaat.

Het is het beste om de N3 tijdens de verbouwing er compleet uit te halen.'' Volgens Arnoud Broekhuis van de ANWB is het leed niet te overzien als de Randweg bij de grote renovatie deels openblijft voor verkeer. ,,Daarmee creëer je valse hoop. Automobilisten nemen dan toch die verbinding en staan vervolgens elke dag lang in de file.''

De ANWB pleit net als de ondernemers van Dordtse Kil III voor de korte klap: de weg moet op slot, zodat de aannemer snel kan doorwerken. ,,De overlast is dan hevig, maar kort,'' aldus Broekhuis van de ANWB.

Ook Ad van den Berg van bedrijfsterrein Dordtse Kil III heeft voorkeur voor dat scenario. ,,Al zal dat tot veel sluipverkeer in de stad leiden. Maar de klap is kort. We weten met z'n allen dat we dan de sigaar zijn. Het wordt een spannende tijd.'' Van den Berg pleit voor goede communicatie. ,,Mensen snappen best dat verkeer pijn doet, maar leg het uit.''

Lees het hele artikel!
Lees het hele artikel online!


“Nieuwsbrief Cornelisland”
22 december 2016 | Ridderkerk

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: • Bedrijfsruimte machinefabriek A. Ruinard in gebruik genomen
• Zaken gemeenschappelijk regelen: van start met oprichten Bedrijven Investeringszone
• Werkzaamheden op Cornelisland
• Raad gemeente Ridderkerk op bezoek
• Progam Vastgoedontwikkeling bouwt tweede bedrijfsverzamelgebouw


ZAKEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELEN: VAN START MET OPRICHTEN BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE
Donderdag 6 oktober 2016 was het startsein voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor Cornelisland. Aan de ondernemers van Cornelisland, wethouder Dokter van de gemeente Ridderkerk, makelaar Van Vliet en projectontwikkelaars werd door Parktrust een toelichting gegeven over de voor- en nadelen van het oprichten van een BIZ. De bedoeling van de BIZ is dat de ondernemers van Cornelisland gezamenlijk gaan investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het bedrijvenpark. Daarbij wordt gekeken naar de aspecten schoon, heel en veilig. Het initiatief om de BIZ op te zetten is opgepakt door zes ondernemers van Bedrijvenpark Cornelisland, namelijk Piet Hak (Hak transport), Hans Bahlman (VastgoedNL), Pieter van Leeuwen (Van Leeuwen Truckservice), Ronald Ruinard (Machinefabriek A. Ruinard B.V.) en Jean Kasbergen (Van den Berg trappen).
Zij worden ondersteund door Ad van den Berg van Parktrust. ...

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Draagvlak stemronde BIZ Boonsweg in volle gang”
26 november 2016 | Binnenmaas

Breng uw stem uit vóór de BIZ-Boonsweg!
Dit jaar hebben een aantal ondernemers in samenwerking met Parktrust en de OHW het initiatief genomen om voor het bedrijventerrein Boonsweg een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten. Dit initiatief wordt ten zeerste ondersteund door de gemeente Binnenmaas.

De BIZ streeft naar een schone, duurzame, veilige en goed bereikbare openbare ruimte binnen het gebied van het bedrijventerrein. Hier profiteren de ondernemers, klanten, medewerkers en relaties van.

15 November jl, heeft de gemeente alle informatie incl. stemformulieren naar alle stemgerechtigde ondernemers gestuurd.

Met een BIZ zijn er jaarlijks vaste inkomsten en kunnen we samen meer doen.

De BIZ Stichting Boonsweg zorgt voor:
  • Collectieve Camerabewaking
  • Onderhoud Groen
  • Schoonmaak buitenruimte
  • Strooi en veegbeleid
  • Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (KVO-b)
  • Collectieve Belangenbehartiging
  • Verbetering Bereikbaarheid
  • Bewegwijzering
De initiatiefnemers Co Mast (penningmeester), Jan Jense (bestuurslid), Raymond van Galen (voorzitter bestuur BIZ) Clint Zevenbergen (secretaris), Gerrit Euser (bestuurslid) en Koos van Oudheusden (bestuurslid) zijn er duidelijk over; "Wij gaan voor samen investeren en daardoor samen optimaal profiteren!

Vanaf 15 november tot en met uiterlijk 6 december kunnen de stembiljetten worden ingeleverd/ opgestuurd naar de gemeente Binnenmaas of worden overhandigd aan één van de stemcommissieleden - namens OHW dan wel Parktrust. Op 7 december zal de notaris de uitslag bekend maken.

We kijken met spanning uit naar de uitslag! Mocht de stemming een positieve uitslag geven dan zal de BIZ per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Voor inhoudelijke vragen kunt u bellen met Raissa Koppenol van Parktrust 06-57541775

Lees het orginele artikel online!

“Presentatie BIZ Krabbepolder Zeehavengebied Zuid”
15 september 2016 | Dordrecht

Beste ondernemer,

Op 13 september vond de eerste BIZ Informatie Borrel plaats bij Chez Heeren Jansen. Er waren ruim 40 ondernemers uit het gebied Krabbepolder en Zeehaven aanwezig. Remko Mol, voorzitter van de SBBD gaf het woord aan Ad van den Berg van ParkTrust waarin alles werd uitgelegd over de BIZ. Naast vele ondernemers waren ook het Havenbedrijf Rotterdam, de politie en gemeente Dordrecht aanwezig.

De presentatie die gisteren gegeven is kunt u hier terug lezen op de website van de BIZ. Mochten er nog vragen over zijn dan kun u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BIZ Krabbepolder Zeehavengebied Zuid

Remko Mol, Mol Verhuur
Gerard Mampaey, Mampaey Offshore Industries B.V.
Hans Schutte, DIMCO
Rutger Kouwenhoven, Sarens Nederland B.V.
Elder dos Reis, DSV Air & Sea
Max Lie-a-Lien, Volker Stevin Materieel


“Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet:
Kwaliteit bedrijventerrein staat centraal de komende twintig jaar”

22 augustus 2016 | Rijnsburg

Dit voorjaar vond de officiële opening plaats van het vernieuwde kruispunt Rooseveltstraat en de Voorschoterweg door wethouder Paul Laudy. Het kruispunt kon al jaren de toenemende verkeersintensiteit niet meer aan. Met de komst van een aantal grote bedrijven en bedrijven met veel verkeersbewegingen op het binnenstedelijke bedrijventerrein was het ook de gemeente wel duidelijk dat dit kruispunt aangepast moest worden. Dankzij de aanleg van een extra strook voor linksaf en een verbeterde afstelling van de verkeerslichten is er een verbeterde doorstroming van het verkeer ontstaan van en naar het bedrijventerrein.

Samenwerking
Voorzitter Arno de Jong betitelt de verbetering van het kruispunt als ‘een mooi voorbeeld van de intensieve samenwerking met de gemeente Leiden’. “De doorstroming was al jaren niet goed. Maar na veel overleg met de gemeente is dit knelpunt weggenomen. Daar zijn we heel blij mee, ook omdat zich de laatste jaren veel mooie nieuwe bedrijven hebben gevestigd in de Rooseveltstraat. Ons bedrijventerrein heeft een bijzonder gunstige ligging: dichtbij de stad, de N11, de A44 en de A4. Wij zijn er trots op dat nieuwe ondernemers, groot en klein, ons bedrijventerrein als vestigingslocatie kiezen en dat erin wordt geïnvesteerd. Dit alles verbetert het vestigingsklimaat, de kwaliteit en de uitstraling van het gebied.” De ondernemersvereniging verwacht dat de doorstroming en de bereikbaarheid nog beter worden als op termijn ook de Rijnlandroute gerealiseerd is.

Lees het hele artikel online!


“Webcam N11/A4 moet fileleed beperken voor Bedrijventerrein Grote Polder”
30 juni 2016 | Zoeterwoude

Zoeterwoude – Vlak voordat je de weg opgaat even op de site van de Vereniging BIZ Grote Polder kijken of je in de file komt te staan. Dat kunnen de medewerkers van de bedrijven op Grote Polder gemakkelijk nagaan, want op de website zijn nu live beelden te zien van de A4 richting Den Haag en Amsterdam maar ook de N11 richting Alphen en de A4.

In nauwe samenwerking met de Verkeers Informatie Dienst (VID) staan drie camera’s langs de A4 opgesteld die live streaming beelden geven van de verkeerssituatie op het knooppunt N11/A4.

In Leiden wordt al jaren gewerkt aan een betere bereikbare regio. Dit systeem, dat gefinancierd is door de provincie en de ondernemers op Grote Polder, draagt daar een steentje aan bij. Voorzitter Henk Prins erkent dat er veel ergernis is onder ondernemers en hun medewerkers die in de spits direct de file inrijden. “Dankzij de webcams kunnen automobilisten nu een eigen afweging maken of het verstandig is de weg op te gaan of dat het aantrekkelijker is om nog even door te werken en dan filevrij naar huis te rijden”.

Via de website www.bizgrotepolder.nl kan elke automobilist de camerabeelden raadplegen. Op dit moment wordt gewerkt aan een App waarop de beelden bekeken kunnen worden vanaf tablet en mobiele telefoon.

Lees het hele persbericht in PDF! pdf

“VITAP JOURNAAL”
02 maart 2016 | Tappersheul

VAN HET BESTUUR

Vanaf begin januari zijn we als ViTap bestuur druk doende om de lijnen uit te zetten voor het 1e jaar als BIZ vereniging ViTap. Graag willen we u hiervan op de hoogte te houden middels het ‘’ Vitapjournaal, welke we vooralsnog per kwartaal zullen versturen.

Wat gaan we doen?
Samen met de leden hebben we in de aanloop naar de oprichting van ViTap bepaald dat we de komende 5 jaar uitvoering gaan geven aan het ‘BIZ activiteitenplan voor bedrijventerrein Tappersheul’ (zie Vitap journaal van oktober j.l.).

Ook de gemeente heeft een inspanningverplichting op zich genomen door het aangaan van de zogenaamde uitvoeringsovereenkomst, die met name toeziet op het onderhoudsniveau van ‘grijs’ en ‘groen’ op Tappersheul. Dit dient volgens een nader geformuleerde kwaliteitsstandaard opgeleverd te worden. Inmiddels heeft de zogenaamde ‘0 meting’ hiervoor plaatsgevonden. Er is inmiddels al diverse malen overleg geweest tussen bestuur, parkmanager en ambtenaren van de Gemeente over het plan van aanpak voor deze noodzakelijke gemeentelijke kwaliteitsimpuls. Eens per 2 maanden zal ook de wethouder aan dit overleg deelnemen.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Keurmerk Veilig Ondernemen voor Industrie De Nijverhei gecontinueerd. ”
22 januari 2016 | Rucphen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Industriële Kring heeft Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan Politie, Brandweer en de ondernemers op de Nijverhei (in de persoon van IKR-voorzitter Jan Oomen en Parkmanager Ron Verhage) en wethouder Cees Evers namens de Gemeente.

Het keurmerk bewijst dat er tussen de partijen goede afspraken liggen (en nagekomen worden) die de veiligheid op de Nijverhei verhogen. Met name de preventieve werking van deze afspraken is een belangrijk onderdeel.

Zie ook deze PDF "Keurmerk Veilig Ondernemen wederom uitgereikt" pdf
Lees ook het artikel op nu.nl!
“KVO Certificaat Continu Samenwerken”
20 januari 2016 | Dordrecht

Kiwa verklaart dat
Bedrijventerrein Kil III te Dordrecht

voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen, versie 3.1 d.d. 1 januari 2015 voor het KVO-certificaat Continu Samenwerken.

Zie hier het certificaat in PDF! pdf

“KVO Certificaat Continu Samenwerken”
20 januari 2016| Dordrecht

Kiwa verklaart dat
Havenschap Moerdijk

voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema
Keurmerk Veilig Ondernemen, versie 3.1 d.d. 1 januari 2015 voor het
KVO-certificaat Continu Samenwerken.

Zie hier het certificaat in PDF! pdf

“ONDERNEMERS DE BAAS OP EIGEN TERREIN”
04 januari 2016 | Ridderkerk

Vanaf januari 2016 parkmanagement op Cornelisland

De gemeente Ridderkerk heeft parkmanagement ingesteld op Cornelisland. Ruben van Beekom van de gemeente: “We willen de ondernemers op Cornelisland de mogelijkheid bieden om collectief een aantal zaken op te pakken, zoals beveiliging, onderhoud en inkoop. Dit kan de bedrijven een kostenvoordeel opleveren, maar ook de kwaliteit van het bedrijvenpark sterk vergroten!”

De gemeente heeft het parkmanagement uitbesteed aan Parktrust. Vanaf januari 2016 gaat het bedrijf aan de slag. Ad van den Berg van Parktrust: “We gaan eerst op bezoek bij alle bedrijven die op Cornelisland gevestigd zijn. We gaan persoonlijk langs bij de bedrijven om kennis te maken en te vragen wat er allemaal speelt op het bedrijvenpark. We inventariseren wat ondernemers als knelpunten ervaren. En we verzamelen contactgegevens. Daarmee richten we een sms-alert in. Zo kunnen we alle bedrijven waarschuwen bij incidenten. Dat is een nuttige tool, zo is ons gebleken. Toen Chemiepak in brand stond waren wij de enige die konden communiceren met de bedrijven op bedrijventerreinen in Dordrecht en Zwijndrecht!”

Parktrust verzorgt voor ruim dertig bedrijventerrein het parkmanagement, waaronder vanaf januari Bedrijvenpark Cornelisland. “Onze aanpak is er op gericht om ondernemers de baas te laten worden over het eigen bedrijventerrein. We houden de buitenruimte netjes, letten op de veiligheid en als ze vragen hebben kunnen ze ons bellen. Wij pakken de vraag op en koppelen terug over de stand van zaken. En na verloop van tijd organiseren we een borrel bij een van de ondernemers. Ook helpen we mee om een bestuur voor het parkmanagement op te zetten.” Aldus Van den Berg. “Je moet ons zien als de conciërge van de middelbare school. Als die er niet is, dan is bijvoorbeeld de toner niet bijgevuld, blijft het niet netjes, dat soort dingen. Wij zijn het oliemannetje van het bedrijventerrein!”

Vanaf januari worden alle bedrijven op Bedrijvenpark Cornelisland bezocht. Voor meer informatie over de werkwijze van Parktrust: www.parktrust.nl“BIZ in het winkelcentrum van Zuid-Beijerland (gemeente Korendijk) een feit.”
27 november 2015 | Zuid-Beijerland

Winkelcentrum Zuid-Beijerland

Op 27 november 2015 is de uitslag van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor winkelcentrum Zuid-Beijerland bekend geworden. Het resultaat is positief! Van de 21 stemgerechtigden zijn er 18 stemmen uitgebracht. Daarmee is voldaan aan de eis dat minimaal 50% van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk stemt. Van de 18 uitgebrachte stemmen zijn 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Daarmee is voldaan aan de eis dat minimaal 2/3 van de ingekomen stemmen voor moet zijn. De BIZ “winkelcentrum Zuid-Beijerland” treedt daarmee vanaf 1-1-2016 in werking.

In samenwerking met ParkTrust heeft de Stichting BIZ winkelcentrum Zuid-Beijerland de afgelopen periode hard gewerkt om iedereen te informeren en enthousiasmeren. De komende tijd zullen de ondernemers in het winkelcentrum samen gaan werken met de gemeente om het gebied een betere uitstraling te geven. ParkTrust feliciteert de initiatiefnemers met het behaalde resultaat.“De Bedrijven Investeringszone (BIZ) Grote Polder is wederom voor 5 jaar herverkozen. De stemming die is gehouden onder de 160 ondernemers heeft een positief resultaat opgeleverd.”
20 november 2015 | Zoeterwoude

Graag brengen wij u op de hoogte van de stemuitslag betreffende de herverkiezing van de BIZ Grote Polder

De opkomst bij de stemming was groot, ruim 64% van de ondernemers bracht een stem uit. Hiervan was 88% vóór voortzetting van de BIZ op Grote Polder. Hiermee is de voortzetting van de BIZ Grote Polder een feit en dragen alle ondernemers wederom bij aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Voorzitter van de Vereniging BIZ Grote Polder Henk Prins is verheugd over deze uitkomst: ‘De vorming van de BIZ op Grote Polder heeft beveiliging, goed onderhoud en een goede servicestructuur opgeleverd. Dit alles met betrokkenheid van de ondernemers en in goede samenwerking met de gemeente Zoeterwoude, brandweer en politie. Dat de ondernemers dit bij de herverkiezing onderschrijven met zo’n grote meerderheid van stemmen, maakt het alleen maar sterker.’

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de veiligheid, bereikbaarheid en uitstraling van het terrein. Na de revitalisering van Grote Polder is er een Bedrijven Investeringszone opgericht in 2010. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veiligheidsmaatregelen genomen konden worden als camera’s en surveillancerondes, dat er in samenwerking met de gemeente zorg gedragen werd voor het openbaar groen en dat er nieuwe initiatieven ontplooid konden worden op het gebied van mobiliteit.

Zoals de wet voorschrijft, moet de gemeente Zoeterwoude elke vijf jaar een stemming houden onder de ondernemers, om de BIZ op het bedrijventerrein voort te kunnen zetten. Wethouder Ton de Gans feliciteert de ondernemers met het goede resultaat: ‘Het is waardevol dat de goede en constructieve samenwerking tussen gemeente en Bedrijventerrein Grote Polder ook in de komende periode met de BIZ wordt voortgezet. Zo kunnen we samen blijven werken aan een economisch sterk en duurzaam bedrijventerrein.’ De Vereniging BIZ Grote Polder zal de ingezette koers van de afgelopen 5 jaar continueren en uitbreiden met onderwerpen als verduurzaming en vergroening van het bedrijventerrein.


ParkTrust voert al ongeveer 6 jaar het parkmanagement uit voor Grote Polder en is zeer verheugd dat de biz met 5 jaar is verlengd.

Ad van den Berg
BIZ Grote Polder
“Persbericht | Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone ondertekend”
21 oktober 2015 | Zwijndrecht

Op 7 oktober hebben wethouder Robert Kreukniet (Economie) en John van Belle (voorzitter stichting BIZ Groote Lindt) de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Zwijndrecht en stichting BIZ Groote Lindt ondertekend. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd die zullen gelden voor voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op het bedrijventerrein in de periode 2016-2020. Ook de gemeenteraad heeft een positief besluit genomen.

Mits een meerderheid van de ondernemers op het terrein bij de draagvlakmeting vóór voortzetting stemt, is de BIZ ook na 1 januari 2016 een feit. Wethouder Robert Kreukniet: "Ik vind het positief dat deze verlenging er is gekomen. BIZ heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Het laat zien dat bedrijven prima in staat zijn om collectief zorg te dragen over hun eigen bedrijventerrein. Ik hoop dat deze nieuwe periode net zo succesvol mag zijn als de afgelopen periode."

Investering in kwaliteit bedrijfsomgeving
Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht. Binnen een BIZ worden de lasten van collectieve investeringen gelijkmatig verdeeld onder alle ondernemers in een afgebakend gebied. Op deze manier creëren de ondernemers een financiële positie waarmee zij samen kunnen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. In de afgelopen jaren is op Groote Lindt voornamelijk geïnvesteerd in de veiligheid van het terrein, door middel van camerabewaking en surveillance. Zowel aan de kant van de BIZ-stichting als aan de kant van de gemeente zijn er positieve ervaringen met de werking van de BIZ. Aangezien een BIZ slechts ingesteld kan worden voor een periode van 5 jaar, werd het daarom tijd deze te verlengen.

Lees het hele artikel online!
Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Wij maken ons klaar voor de start...”
19 oktober 2015 | Puttershoek

Beste mede-winkeliers,

De stemmen zijn geteld...
Die BIZ? Die komt er!
Van de 25 ontvangen stemmen, waren er slechts 2 tegen, 1 blanco en maar liefst 22 ondernemers vóór de BIZ!

Wij gaan ons alvast warmlopen voor de start, op 1 januari 2016. Binnenkort ontvangen jullie een update via deze digitale nieuwsbrief. Want voor het zover is, moeten er vele voorbereidingen worden getroffen. Heb je zin om mee te denken met één van de toekomstige commissies? Over het parkeerbeleid, over evenementen of over iets anders? Meld je dan svp aan via dit emailadres

Bedankt voor jullie vertrouwen, ideeën en enthousiasme. Natuurlijk genieten wij vandaag van de mooie uitslag. Maar we gaan zeker niet achteroverleunen. Er is immers werk aan de winkel! Wordt vervolgd...

Het bestuur van BIZ Centrum Puttershoek
Jens de Jong - Makelaardij De Jong
Nancy Zilverschoon - Fa. Kleis Zilverschoon, Zilverschoontje
Arie de Vroet - Kwalitaria De Beuk
Wim Martijn - AH Martijn
Claudia van Vuurde - Opnieuw! bij Clau
Jan Kerkhof - YouSure


“Centrum moet bruisen”
15 oktober 2015 | Puttershoek

Winkeliers: meer activiteiten en parkeerplekken

Puttershoek | De winkeliers in Puttershoek willen het centrum van hun dorp met vereende krachten van een nieuwe impulsen voorzien. "Het is een goed lopend centrum, maar het kan beter. Het moet bruisen," zegt Jens de Jong van Makelaardij de Jong

De Jong is bestuursvoorzitter van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) die wordt opgericht. Morgenochtend moet blijken of voldoende Putterhoekse winkeliers de plannen steunen. Als dat zo is, gaan 33 ondernemers een verplichte bijdrage betalen voor het verbeteren van het Puttershoekse winkelhart

De Jong twijfelt niet aan de goede uitkomst. Hij ziet mogelijkheden het centrum verder te verbeteren. "Ik ben zelf opgegroeid in Puttershoek" zegt hij "Ik bewaar goede herinneringen aan alle activiteiten in het centrum, onder meer op sportgebied en met koninginnedag. Op een gegeven moment is de ondernemersgroep gestopt die daar tijd in stak. het ontbrak aan opvolgers. Enkele jaren geleden wilden we met een groep weer wat gaan doen, maar dat kwam niet van de grond."

Met behulp van direkteur Ad van den Berg van het bedrijf ParkTrust, de gemeente Binnenmaas en marketingdeskundige Jeanette Goudswaard ontstond het idee voor een BIZ. Dat brengt 5 jaar lang enkele tienduizenden euro's in het laatje om plannen van te verwezelijken.

"Hanging baskets"

"We willen het publiek laten zien dat we in het gebied willen investeren en dat we iets terugdoen voor de klanten," zegt de Jong. "We doen iets met de aankleding zo komen er hanging baskets, bakken met planten, aan de lantaarnpalen te hangen. verder willen we naast de lichtjesparade en zoete zaterdag nog meer leuke dingen vooral rond de feestdagen doen. Ook gaan we in gesprek met sportclubs om activiteiten op het plein te houden, zodat we dat ook beter benutten."

De BIZ zal zich bij de gemeente hard maken voor meer parkeerplekken. "Wij zien eenrichtingsverkeer op het plein zitten, met de uitgang aan de kant van de kwalitarie De Beuk die nu nog afgesloten is," aldus de Jong. "Dan kun je aan één kant 15 tot 20 extra parkeerplaatsen aanleggen. Ook het voormalige pand van de Hema bij Albert Hein biedt mogelijkheden. Verder willen we de markt beter bij het centrum betrekken door de kramen niet met hun rug naar de winkels te laten staan." De winkeliers kunnen ook het onderhoud overnemen. De Jong: "Als we vaker vegen, schoonmaken en peuken prikken wordt het centrum schoner. We kunnen denken aan een collectieve schoonmaak. Ik schakel al mijn eigen tuinman in voor het groen naast ons pand."

Lees het hele artikel!

“Raadsleden op bezoek bij BIZ CapelleXL”
19 September 2015 | Capelle aan de IJssel

Om met eigen ogen te kunnen zien wat er de laatste jaren allemaal tot stand is gebracht op bedrijventerrein Hoofdweg, hebben de raadsleden op dinsdagavond 1 september een wandeling door het ggemaakt.

Naast de raadsleden waren ook ondernemers in het gebied en vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, als subsidiegevers, uitgenodigd. De avond startte met een inloop bij Sizo In– en Outdoorsigning. Daar werden de genodigden ontvangen met een uitstekend, door Ladage Events verzorgd, maal en was er gelegenheid om de productiefaciliteiten van Sizo te bekijken. Hans Zevenbergen en commissievoorzitter Micle Jaliens openden de avond, waarna wethouder Eric Faassen het Certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken’ kreeg uitgereikt. In 2015 is door de goede samenwerking tussen de ondernemers, verenigd in de BIZ CapelleXL, de brandweer, de politie, de particuliere beveiliging en de gemeente voor de 3e maal op rij dit certificaat voor schoon, heel en veilig ontvangen.

Vervolgens werd een promotiefilm van de BIZ CapelleXL getoond en werd aan de hand van enkele dia’s de genodigden een voorproefje gegeven van wat zij te zien zouden krijgen. Het bestuur van de BIZ CapelleXL greep deze gelegenheid aan om alle genodigden er van te overtuigen dat de BIZ het nodige gepresteerd heeft in de afgelopen jaren en dat er nog veel op de rol staat voor de komende jaren.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Start aanleg glasvezelnetwerk Bedrijventerrein Middelsluis in Numansdorp”
14 September 2015 | Numansdorp

Maandag 7 september 2015 zijn aan de Edisonstraat in Numansdorp werkzaamheden gestart voor het aanleggen van een glasvezelring op het bedrijventerrein Middelsluis-Noord.

In opdracht van Brightfiber Infra B.V. komen daar nieuwe glasvezelkabels. Hiervoor wordt een sleuf gegraven waarin de kabels gelegd worden. Op verzoek van de gemeente Cromstrijen vallen deze werkzaamheden samen met het onderhoud aan de weg dat in deze periode gepland staat. Hiermee wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Op aangeven van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), afdeling Cromstrijen, heeft het parkmanagementbureau ParkTrust B.V. uit Dordrecht in de afgelopen maanden de wensen van de ondernemers en pandeigenaren in kaart gebracht. Aan welke vormen van onderlinge samenwerking is er behoefte en is er interesse om zaken - samen met collega-ondernemers - collectief te regelen. Uit deze inventarisatie bleek dat vrijwel alle ondernemers waarde hechten aan een schone, hele, veilige en duurzame werkomgeving. Hieraan willen OHW en ParkTrust in de komende maanden een zichtbaar vervolg geven.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“De conciërges van de stad”
1 Juli 2015 | Leidsch Dagblad

Samenwerking gemeente en ondernemers bevalt: bedrijventerrein schoner

leiden: Bedrijven willen hun omgeving graag netjes zien en ieder omgereden paaltje de volgende dag vervangen, maar hebben daar de tijd noch de mankracht voor. De gemeente heeft de mensen en de materialen wel, maar die heeft meer te doen en komt tot onvrede van de ondernemers slechts een paar keer per jaar op strak ingeplande tijden langs. Ziedaar de situatie tot een half jaar geleden. Nu trekken ondernemers en gemeente samen op. Om de week inspecteren zij samen een Leids bedrijventerrein. Wat kapot is wordt zo mogelijk de dag erna direct gerepareerd.

Rob van Tongeren en Ad van den Berg kijken tevreden rond op het bevrijventerrein aan de Lammenschansweg. De aanvoerder van het gemeentelijke "Team Service" en de directeur van het door de ondernemers ingehuurde parkbeheerder ParkTrust zien niet veel prangende zaken.

Lees het hele artikel!

“Rulewave B.V. kiest voor warehouse in Dordrecht”
27 januari 2015 | Dordrecht

Strategische ligging en ruimte voor ontwikkeling

De strategische ligging van de Drechtsteden, de goede achterlandverbindingen, de aanwezigheid van de Dordtse Zeehaven, en de ontwikkeling van een containertransferium in Alblasserdam zijn sterke troeven bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid voor de regio. Rulewave International Shipping & Forwarding B.V., heden gevestigd in Ridderkerk, heeft besloten zich te vestigen op bedrijventerrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Vastgoedontwikkelaar Building4you Beheer B.V zal voor Rulewave B.V. een state-of-the-art warehouse ontwikkelen met een hal van ruim 15.000 m2 en een kantoor van ruim 1500 m2. Dordtse Kil III is 1 van de terreinen die de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) exploiteert. Rulewave B.V. zal werkgelegenheid bieden aan zo’n 50 personen. Building4You Beheer B.V. en Rulewave B.V. hebben bewust gekozen om het gehele bedrijfspand in beton te bouwen omwille van de duurzaamheid, thermische inertie, kwaliteit en niettemin voor de beleggingswaarde op lange termijn. Voornoemde partijen hebben voor Concrex Bedrijfsbouw uit Geldermalsen gekozen, om het pand te realiseren. Rulewave heeft voor haar vestigingsplaatskeuze gebruik gemaakt van de diensten van DEAL! Promotion en Investments Agency, in nauwe samenwerking met de ROM-D.

Eind 2015

“Eind 2015 zijn we voornemens het pand op te leveren aan Rulewave Shipping & Forwarding B.V.”, vertelt Guido Verhage directeur Building4you Beheer B.V.. “De planvoorbereiding is in nauwe samenwerking en overleg tot stand gekomen tussen ons en Rulewave B.V, maar zeker ook met DEAL! Drechtsteden, ROM-D, de gemeente Dordrecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Het resultaat is een uitstekende vestigingslocatie voor Rulewave B.V., waarbij ruimte zal zijn voor het ontplooien van huidige activiteiten en nieuw te ontwikkelen activiteiten en groei”.
Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Oplaadfaciliteiten op eigen terrein bedrijven Subsidieregeling beëindigd ”
januari 2015 | Dordrecht

Oplaadfaciliteiten op eigen terrein bedrijven | Subsidieregeling beëindigd

In mei 2014 besloot het Drechtstedenbestuur dat bedrijven in de Drechtsteden subsidie konden aanvragen voor een oplaadpaal op eigen bedrijfsterrein. Voor de subsidieregeling werd een maximumbedrag van € 50.000, - beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er zoveel aanvragen ontvangen en gehonoreerd dat het subsidieplafond is bereikt. Het is daarom vanaf heden niet meer mogelijk subsidie voor oplaadpalen aan te vragen.

Verbeteren luchtkwaliteit

Bedrijven kregen een bijdrage van 50% in de kosten voor de aanleg van een dubbele oplaadvoorziening of twee enkele oplaadvoorzieningen tot een bedrag van maximaal € 1.000,-. Als ook de laatste aanvraag is afgehandeld zijn ruim 100 oplaadpunten op bedrijfsterreinen gerealiseerd. Het doel van de subsidieregeling is het bedrijfsmatig gebruik van elektrische auto’s bevorderen. Vergroening van het wagenpark draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Vervolg

Of er een vervolg komt op de subsidieregeling moet blijken uit een evaluatie. Als en wanneer het weer mogelijk is subsidie aan te vragen dan wordt dat via de gebruikelijke kanalen (zoals www.Drechtsteden.nl en het Gemeentenieuws) gepubliceerd.“ROM-D Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden”
December 2014 | Daarom-D

Laatste nieuwsbrief 2014

In de laatste nieuwsbrief van dit jaar laten wij graag 2 mensen aan het woord die met hart en ziel werken aan het bedrijventerrein Kil III te Dordrecht. Het gaat om Ad van den Berg van ParkTrust, die als parkmanager de dagelijkse gang van zaken op Kil III onder zijn verantwoordelijkheid heeft en Madelon Soeteman, die namens de ROM-D de coördinatie van activiteiten in de sfeer van acquisitie en de uitvoering van werkzaamheden verzorgt.

Ook besteden we in dit nummer aandacht aan de ontwi kkelingen op het project Genie- en Citadelterrein in Hendrik-Ido-Ambacht. Hi er is recent de nieuwe aanlegsteiger van de waterbus en het nieuwe waterbusplein onder verantwoordelijkheid van ROM-D gerealiseerd e n opgeleverd. Betrokken bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers wijdde n dit opgeleverde deel in door gezamenlijk een boottochtje te maken en aan te leggen aan de nieuwe steiger!

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Contract met Kil III verlengd tot 2017”
dec 2014 | Dordrecht

Het bestuur van de Vereniging Beheer Dordtse Kil III heeft het contract met ParkTrust opnieuw met twee jaar verlengd.

Henk Wiekart, voorzitter van de vereniging van eigenaren, en Ad van den Berg, de directeur van ParkTrust, ondertekenden de voortzetting van de samenwerking begin december. Volgens Wiekart biedt ParkTrust veel meerwaarde voor het bedrijventerrein als geheel en zijn ook de voordelen voor individuele ondernemers aanzienlijk. ,,Kil III is een aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand bedrijventerrein. Als bestuur doen we er alles aan om dat niveau ook te handhaven. De inzet van ParkTrust om onze ambities te realiseren is daarbij van groot belang. Ad van den Berg en zijn medewerkers vervullen hun rol als aanspreekpunt voor zowel ondernemers op dit terrein als voor externe partners als de gemeente, politie en andere hulpdiensten met verve. Dat draagt in grote mate bij aan de positieve uitstraling van Kil III waardoor diverse partijen op dit terrein willen investeren. En ParkTrust is ook succesvol in het collectief inkopen van voorzieningen waarvan de ondernemers op ons terrein direct voordeel hebben. Denk aan aanbiedingen op het gebied van energie, telecom en dataverkeer. En ParkTrust heeft ook de nodige subsidies binnengehaald waar we allemaal van profiteren, bijvoorbeeld voor het installeren van oplaadpalen voor elektrische auto’s.’’

ParkTrust heeft met Kil III een contract voor 20 uur per week. Daarnaast is Ad van den Berg met zijn team actief op diverse andere bedrijventerreinen in Zuid-Holland zoals in Zwijndrecht en Zoeterwoude.

Lees het hele artikel!
Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Webcams voor file-info rond Dordtse Kil III”
vrijdag 10 okt 2014 | dordrecht.net

DORDRECHT - Sinds deze week kunnen medewerkers van de bedrijven op Dordtse Kil III vanaf hun werkplek via de computer of hun mobieltje gemakkelijk zien hoe druk het is op de snelwegen rond het bedrijventerrein.

Vier camera’s, waarvan drie op het nieuwe Van der Valk hotel, en een camera op de kruising van bedrijvenpark Kil III met de weg naar de Kiltunnel laten permanent zien wat de verkeersdrukte is op de kruising A16 - N3 ter hoogte van de Kiltunnel. Via de website FilecamDrechtsteden.nl zijn de beelden over dit knooppunt te zien. En op de site staat een instructie over hoe de gratis app voor mobieltje of tablet kan worden geïnstalleerd.

,,Met dit systeem kunnen mensen al vanachter hun bureau zien of het verstandig om naar huis te gaan of dat het vanwege de drukte op de snelwegen rond dit gebied slimmer is om wat langer door te werken’’, aldus Ad van den Berg van ParkTrust.


Lees het hele artikel!
Lees het hele artikel online!

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.