Contact met ParkTrust

ParkTrust Algemene Informatie
info@parktrust.nl
085 483 24 70

ParkTrust B.V. Locaties:
Centrale vestiging en bezoekadres Dordrecht: Jade 208, 3316 LJ Dordrecht

Vestiging Geldermalsen:
Oudenhof 6 Geldermalsen

Vestiging Leiden:
Amphoraweg 10 Leiden

Contact met de parkmanagers

Christian de Wit bc.
cdewit@parktrust.nl
06 10 17 64 52

Robert van Campenhout Centrummanager
rvcampenhout@parktrust.nl
06 40 71 16 61

Dick Groen Specialist camerasystemen
dick@parktrust.nl
06 10 57 05 69

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.