Partners van ParkTrust

ParkPlus BV voor het opstellen van advies en cameraplannen
parkplusbv.nl
Van Doorn voor advies op de thema’s ecologie, ontwerp, klimaatmaatregelen, infra, objectbeveiliging, assetmanagement etc.
vandoornbuitenruimte.nl
Incident management Services in gevallen met Milieuincidenten
imsbv.nl
Ecoleon BV voor Laadoplossingen electrische voertuigen
ecoleon.nl
xxx
xxx.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.