ParkTrust sinds 2006

Parkmanagers

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente.

Bij een parkmanager kunnen o.a. de volgende taken worden neergelegd:

Maar bovenal zorgt hij/zij ervoor dat het terrein er netjes bij ligt en dat de verantwoordelijken hun taken uitvoeren om het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden.

Voor ParkTrust zijn de volgende parkmanagers werkzaam:

Christian de Wit 06-10176452  
Raïssa Koppenol 06-57541775  
Ron Verhage 06-57549895  
Monique Walraven 06-36155055  
Robert van Campenhout 06-40711661  
Mathieu Doeland 06-26706641  
Paul Zoeteman 06-30942221  
Bart van Doorn 06-10168130  
Max Verspeek 06-12786318  

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.