ParkTrust

ParkTrust is een in Dordrecht gevestigd bedrijf dat zich richt op alle facetten van veiligheid en dienstverlening ten behoeve van ondernemers op bedrijventerreinen. De doelstelling is om voor overheden, eigenaren, stichtingen en/of voor individuele gebruikers een meerwaarde te creëren.

Doel: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor individuele ondernemers en leegloop en verpaupering op het terrein tegengaan.

Laatste nieuws

ParkTrust

“Presentatie BIZ Krabbepolder Zeehavengebied Zuid”
15 september 2016 | Dordrecht
Op 13 september vond de eerste BIZ Informatie Borrel plaats bij Chez Heeren Jansen. Er waren ruim 40 ondernemers uit het gebied Krabbepolder en Zeehaven aanwezig. Remko Mol, voorzitter van de SBBD gaf het woord aan Ad van den Berg van ParkTrust ...

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van en stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven.

Parkmanagers

Parkmanagers

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.