ParkTrust

ParkTrust is een in Dordrecht gevestigd bedrijf dat zich richt op alle facetten van veiligheid en dienstverlening ten behoeve van ondernemers op bedrijventerreinen. De doelstelling is om voor overheden, eigenaren, stichtingen en/of voor individuele gebruikers een meerwaarde te creëren.

Doel: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor individuele ondernemers en leegloop en verpaupering op het terrein tegengaan.

Laatste nieuws

ParkTrust

“Draagvlak stemronde BIZ Boonsweg in volle gang”
26 november 2016 | Binnenmaas
Breng uw stem uit vóór de BIZ-Boonsweg! Dit jaar hebben een aantal ondernemers in samenwerking met Parktrust en de OHW het initiatief genomen om voor het bedrijventerrein Boonsweg een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten. ...

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van en stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven.

Parkmanagers

Parkmanagers

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.