Veiligheidsadviezen & Cameraplannen

Bewaken c.q. beveiligen van bedrijventerreinen en vastgoedobjecten is noodzakelijk, dat mag duidelijk zijn. Maar in welke mate en tegen welke prijs? De beveiligingsmarkt ontwikkelt zich snel en de keuze uit (commerciƫle) installateurs van beveiligingsproducten is groot. Zij willen hun producten graag leveren maar in de praktijk is dat niet altijd nodig en blijkt het weggegooid geld. Hoe komt u als ondernemer of bestuurslid van een vereniging of stichting dan wel tot de juiste implementatie van veiligheidsmaatregelen?

ParkTrust helpt u hier graag bij. Door de jarenlange politie achtergrond van enkele medewerkers is er veel kennis op organisatorisch en juridisch vlak aanwezig. Daarnaast is er technische kennis op elektronische en bouwkundige gebied in huis, waardoor ParkTrust in staat is een duidelijk en onafhankelijk (technisch) beveiligingsplan of cameraplan voor u op te stellen.

In onze rapportages vindt u alle onderdelen welke van belang zijn om de huidige beveiligingssituatie te evalueren en te verbeteren. De adviezen en plannen zijn opgebouwd uit:

  1. Doelstelling van het advies/plan (waar gaat het om en wat moet er bereikt worden);
  2. Bepalen van het risico in het gebied / pand (wat gebeurd er en voelt personeel zich veilig?)
  3. Voorstel van de te nemen maatregelen en vaststellen van technische randvoorwaarden;
  4. Kostenindicatie (vaste investeringskosten en jaarlijkse kosten);
  5. Op welke wijze blijft het beveiligingsadvies of -systeem in de toekomst effectief en operationeel (beheer);
Met een heldere conclusie, een praktijk gericht stappenplan alsmede het inzicht in de kosten die uitvoering van de beveiligingsmaatregelen met zich meebrengen, heeft u een uitstekende basis om de volgende stap richting implementatie te zetten.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.