Bedrijven investeringszone (BIZ)

Gemeenten hebben per januari 2015 met de Wet op de Bedrijven Investeringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waarbinnen een bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van, door de ondernemers, gewenste extra voorzieningen.

De BIZ-bijdrage strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ.

Deze zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein en de activiteiten c.q. extra voorzieningen komen bovenop het basisvoorzieningenniveau van de gemeente.

Deze activiteiten c.q. extra voorzieningen moeten zowel het gezamenlijk als het algemene belang van de ondernemers dienen waarbij, via stemming, een meerderheid onder alle bijdrage plichtige ondernemers is vereist.

Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Alvorens de initiatiefnemer (bijvoorbeeld een winkeliers- of ondernemersvereniging) besluit om een BIZ in te voeren, dient deze een activiteitenplan te maken en deze te presenteren aan haar leden en de overige ondernemers binnen de zone.

De ondernemers in de zone krijgen dan antwoord op vragen als:


Bij voldoende draagvlak betalen uiteindelijk alle ondernemers mee. Voldoende draagvlak wordt bepaald via een stemming.
De initiatiefnemers van de BIZ bepalen, aan de hand van de situatie in de zone en de populatie gevestigde bedrijven c.q. ondernemers wie zij aanwijzen als bijdrageplichtigen. Bij een stemming voor de BIZ mogen alleen de bijdrageplichtigen stemmen.
Per groep bijdrageplichtigen zijn er verschillende vereisten om de stemming te behalen.


Gebruikers óf eigenaren:

Gebruikers én eigenaren:

Wanneer de stemming behaald is stelt de gemeente hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Gerealiseerde Bedrijven Investeringszones ParkTrust:

xx:
xx
xxx
xxx
Barendrecht:
Dierenstein
Capelle a/d IJssel:
Capelle West
Capelle XL
Dordrecht:
Kil I
Kil II
Amstelwijck West
Krabbepolder en Zeehavengebied
Louterbloemen
Hardinxveld-Giessendam:
Nieuwe Weg
Heemskerk:
De Trompet
Hoeksche Waard:
Centrum Zuid-Beijerland
Maassluis:
Centrum
Noordwijk:
Noordwijk Binnen
Noordwijk Shopping Centre
Noordwijkerhout:
Gravendam
Oegstgeest:
Kempenaerstraat
Oud-Beijerland:
Beijersehof
De Bosschen
De Hoogerwerf
Oudewater :
Tappersheul
Puttershoek:
Centrum
Ridderkerk:
Cornelisland
Roelofarendsveen:
Veenderveld
Voorschoten:
Dobbewijk
Wassenaar:
Centrum
Maaldrift
Wateringen:
Wateringveldsche Polder
Zwethove
Westland Bedrijven Centre
Westervoort:
Het Ambacht
Zoeterwoude:
Grote Polder
Zwijndrecht:
Groote Lindt
xx:
xx
xxx
xxx
xx:
xx
xxx
xxx

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.